zondag 24 juni 2012

Natuur Amfibieën Groene Kikkers

kikkers
kikkers
Pelophylax is een geslacht van kikkers uit de familie echte kikkers (Ranidae). Er zijn 24 soorten die ook wel groene kikkers worden genoemd en een enorm verspreidingsgebied hebben, van noordelijk Afrika en grote delen van Europa, Azië en het Midden-Oosten.
Tot in het recente verleden werden de groene kikkers tot het geslacht Rana gerekend, net als de bruine kikker (Rana temporaria). Volgens recente inzichten, gebaseerd op DNA-onderzoek, worden de groene kikkers nu apart gezet in het geslacht Pelophylax, dat alleen de meer aan elkaar verwante soorten omvat.
Kenmerken
De ogen zijn dicht bij elkaar geplaatst en zijn wat hoger op de kop gepositioneerd. De rug is meestal groenig en op het midden van de rug is bijna altijd een lichtgroene streep aanwezig. Bij het trommelvlies of tympanum zit over het algemeen geen zwarte vlek.

Systmatiek
Moderne systematici plaatsen de groene kikkers bij elkaar in het geslacht Pelophylax sommigen zien dit geslacht nog als subgenus.

Natuur Planten Bereklauwnatuur-planten-bereklauw
natuur-planten-bereklauw
Bereklauw kan voor mensen ernstige huidirritatie veroorzaken. Vooral de stengel en de bladsteelharen veroorzaken wonden. Wie in aanraking komt met de plant terwijl de zon schijnt, kan er zelfs ernstige brandwonden aan overhouden. Zij kunnen zelfs zo erg zijn dat er wonden kunnen ontstaan tot in de derde graad. In minder ernstige gevallen ontstaat vaak eerst een brandblaar, die later overgaat in een soort zwerende wond. Het verdwijnen daarvan kan een langdurige kwestie zijn.

natuur-planten-bereklauw
natuur-planten-bereklauw
De berenklauw is plant die wel 3 tot 4 meter hoog kan worden en die hele grote bladeren heeft die behaard zijn. De bloemen zijn eveneens groot en wit. De plant komt uit Rusland en is ingevoerd omdat veel mensen hem prachtig vonden. Doordat de berenklauw zichzelf uitzaait, zijn er in Nederland tegenwoordig hele terreinen te vinden waar hij groeit en bloeit.

Zelf de specht heeft iets met deze plant

woensdag 20 juni 2012

Natuur Vogels Parelhoenders

natuur-vogels-parelhoenders
natuur-vogels-parelhoenders
Parelhoenders (ook wel poelepetaten genoemd) zijn niet zo eenvoudig te houden als kippen. De in ons land het meest voorkomende parelhoender is de Helmparelhoender (Numida Meleagris Domesticus). De parelhoender is oorspronkelijk afkomstig uit Afrika, maar genoemde soort is inmiddels heel goed aan ons klimaat gewend.
Uitbroeden en opfok gaat net als bij kippen, alleen is de broedtijd 24 dagen in plaats van 21 dagen bij kippen, hoewel de kleine kuikentjes wel veel kwetsbaarder zijn dan die van kippen. De eieren zijn klein, hebben een punt en zijn grauwbruin.

zondag 17 juni 2012

Natuur Vogels Lepelaarnatuur-vogels-lepelaar
natuur-vogels-lepelaar
De lepelaar (Platalea leucorodia) is een witte vogel ongeveer ter grootte van een blauwe reiger of ooievaar. De lepelaar is onmiddellijk herkenbaar aan de aan het uiteinde spatelvormig verbrede snavel. Na een poos bijna uit Nederland verdwenen te zijn neemt hun aantal door beschermingsmaatregelen nu weer wat toe. Er zijn de laatste jaren ongeveer duizend broedparen per seizoen, vooral op de waddeneilanden (geen vossen). De lepelaar is overigens de nationale vogel van Nederland. Nederland was tot voor tien jaar geleden het noordelijkste land in Europa waar lepelaars tot broeden kwamen, vooral in moerassen, rietkragen en andere slecht bereikbare plaatsen. Inmiddels broedt de soort ook succesvol in Groot-Brittannië, Duitsland en Denemarken.

Natuur Dieren Herten Damhert

natuur-dieren-damhert
natuur-dieren-damhert

Het damhert (Dama dama) is een soort hert. Tussen de ijstijden leefden de damherten onder andere tot  West-Europa, maar de laatste ijstijd heeft de dieren naar Klein-Azië verdreven. De Romeinen brachten de soort weer met zich mee en verspreidden het dier door het gehele Romeinse Rijk. Tegenwoordig komt het op alle continenten behalve Antarctica voor. Het damhert is de soort die het vaakst gehouden wordt in hertenkampen. 

Uiterlijk
Het damhert is groter dan een ree en kleiner dan een edelhert. De kop-romplenge is 130 tot 170 centimeter en de schouderhoogte  85 tot 110 centimeter. Het damhert kan 45 tot 100 kilogram zwaar worden, bij hoge uitzondering tot 130 kilogram. De staart is vrij lang: 16 tot 19 centimeter.

vrijdag 15 juni 2012

Natuurgebied De Blauwe Kamer Wageningen
natuur-dieren-runderen-galloways

De rivier vormt hier het landschap. In het natuurgebied de Blauwe
Kamer heeft het water van de Nederrijn vrij spel. De zomerdijk is in 1992 afgegraven, zodat het gebied regelmatig overstroomt.
De natuur in de Blauwe Kamer is dankzij de overstromingen voortdurend in beweging en ontwikkeling.

De dynamiek van de rivier zorgt voor hoogteverschillen en trekt bijzondere planten en dieren aan. Bloemrijke graslanden geven dit natuurgebied kleur. Op diverse plaatsen groeit wilgenbos en zijn moerassen ontstaan. In dit gebied komen ruim tweehonderd vogelsoorten en  driehonderd plantensoorten voor. Ook de beven voelt zich hier thuis.

Vogelparadijs

natuur-vogels-ooievaar
natuur-vogels-ooievaar
Voor vogelliefhebbers is de Blauwe Kamer een waar paradijs. De vogelkijkhut biedt uitzicht over het vogelrustgebied. Zo komen hier de lepelaars, talingen, kwartelkoningen, steltlopers en torenvalken voor. Met  en beetje geluk een vis- of slangenarend.

Galloways en koniks
In het gebied lopen halfwilde galloways en koniks vrij rond in kuddes.

maandag 11 juni 2012

Natuur Bloemen Grasklokje

natuur-bloemen-grasklokje
natuur-bloemen-grasklokje
Bij dit kleine klokje zijn de onderste  bladeren hartvormig en  de stengelbladeren lancetvormig. De bloemknoppen staan meestal rechtop. Ze komen voor op magere weiden en grasland, heiden, bosranden en bermen, rots- en muurspleten. Verzamelsoort met veel groeivormen. Tot 120 cm diep wortelend. Indicator van magere grond. Wortelkruiper.

vrijdag 8 juni 2012

Natuur Bloemen Gewoon Vingerhoedskruid Digitalis purpureanatuur-bloemen-gewoon vingerhoedskruid
natuur-bloemen-gewoon vingerhoedskruid
Wandelend of fietsend door de natuur doet je de dingen om je heen even te vergeten en je beseffen welke schoonheid de natuur ons te bieden heeft. Vandaag  het gewoon vingerhoedskruid welke we  in volle bloei  aantreffen in deze periode van het jaar.

natuur-bloemen-gewoon vingerhoedskruid
Deze bloem is gemakkelijk te herkennen en treffen we aan in het bos, bosranden; kalkarme bodem.  De bloemtrossen draaien eenzijdig naar het licht. Lange haartjes versperren kleinere insecten de toegang tot de bloem. Alleen hommels kunnen erin. De meeldraden rijpen vóór de stempels. Omdat de bloemen van onderen naar boven bloeien, zijn de bovenste alleen nog maar de meeldraden rijp terwijl bij de onderste ook de stempels rijp zijn. Hierdoor wordt zelfbestuiving voorkomen. Alle delen van de plant smaken bitter en zijn zeer giftig (digitalis-glycoside). Uit de plant worden medicijnen bereid die gebruikt worden bij hartziekten. Een geliefde tuinplant die op vele plaatsen verwilderd is.

woensdag 6 juni 2012

Natuur Vogels Bonte Vliegenvanger

natuur-vogels-bonte vliegenvanger
natuur-vogels-bonte vliegenvanger
Even badderen in een plas regenwater. Vandaag hebben we deze bonte vliegenvanger waargenomen. Het was lastig puzzelen om welke soort het ging en zeker als ze nat zijn is het vaak nog lastiger. Gelukkig is er veel deskundigheid die je bijstaan in de vaststelling van de soort.

De bonte vliegenvanger heeft een sterke opmars gemaakt, vanuit Centraal-Europa. Enkele decennia geleden was de bonte vliegenvanger nog een zelden in Nederland geziene vogel, tegenwoordig is deze tweekleurige verschijning op veel plekken te bewonderen. Bijna alle bonte vliegenvangers broeden in nestkasten, slechts een klein aantal bewoont natuurlijke boomholten. De bonte vliegenvanger komt vooral voor in de oostelijke helft van het land, met hoge concentraties op de Veluwe en het Drents Plateau. Vanaf een vaste zitpost maken ze korte vluchten achter vliegende insecten aan, en vangen deze in volle vlucht.


natuur-vogels-bonte vliegenvanger
Het aantal broedparen van de bonte vliegenvanger is berekend op ongeveer 14.000 tot 18.000 paren. De marge is zo klein omdat het overgrote deel van de populatie in nestkasten broedt, waardoor een tamelijk betrouwbare indruk van de populatie bestaat. Het lijkt erop dat de aantallen niet langer groeien; in de periode 1979-1985 werden namelijk nog 15.000 tot 25.000 paren geraamd. Die aantallen halen we niet meer. Mogelijk zijn veranderingen in het klimaat, waardoor veel insecten enkele weken eerder al in grote aantallen beschikbaar zijn, hiervan de oorzaak: bonte vliegenvangers komen nog altijd relatief laat terug uit Afrika en vinden daardoor als het ware de hond in de pot.
(bron: http://www.vogeltrackers.nl)

zondag 3 juni 2012

Natuur Vogels Japanse Kraanvogel

natuur-vogels-japanse kraanvogel
natuur-vogels-japanse kraanvogel
De Japanse kraanvogel (Gus Japonensis), in het Japans 'tanchôzuru' of ook wel gewoon 'tsuru', is een zeker symbool voor Japan. Hij heeft een rode plek bovenop het hoofd en wordt ook wel in het Engels red-crown-crane (rood-kroon-kraanvogel) genoemd. De twee kanji (karakters) voor tanchô beteken 'rood' en 'top' of 'bovenkant hoofd' en 'tsuru' (of zuru) betekent 'kraanvogel'.
We vinden de tsuru veel terug in postzegels, in de kunst maar ook in allerlei logo's, zoals het logo dat JAL (Japan Air Lines) voerde van ongeveer de zestiger tot de tachtiger jaren.

Natuur Vogels Grote Bonte Specht

natuur-vogels-grote bonte specht
natuur-vogels-grote bonte specht
Jonge kleine bonte specht.

De natuur laat zich niet verstoren. De uitgebroede eieren hebben plaats gemaakt voor de nieuwe aanwas in de natuur. Het is een genot om door de bossen te wandelen en te zien hoe die vogelfamilies zo druk heen en weer vliegen om hun jongen te voeden. Zo ook deze grote bonte specht. Een hoop gepiep uit een boomstam waar een jong roepend om voedsel in afwachting is van moeder specht om hem weer te trakteren met iets lekkers.